Disclaimer

De adviezen voor rationeel antibioticagebruik werden opgesteld door de Antibiotherapiebeleidsgroep (ABTBG) van het ZOL.  De richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, (inter)nationale richtlijnen, de lokale epidemiologie en resistentiepatronen en ervaring. Deze richtlijnen worden geregeld geupdated.

Elke voorschrijvende arts is verantwoordelijk voor zijn medisch handelen, de auteurs zijn niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van de richtlijnen.