21 oktober 2022

Algemene principes verantwoord antibioticumgebruik

Er gelden een aantal algemene basisprincipes voor het verantwoord voorschrijven van antibiotica, welke worden samengevat in onderstaand overzicht:

  • Antibiotica moeten worden toegediend indien er een reële verdenking is op een infectie; het starten van antibiotica ter behandeling van kolonisatie en contaminatie moet vermeden worden.
  • Antibiotica moeten zo snel mogelijk worden gegeven nadat de indicatie voor behandeling is gesteld, echter na het afnemen van bloedkweken en gerichte kweken van de mogelijke foci van infectie.
  • Therapie wordt voorgeschreven aan de hand van deze richtlijnen, waarbij breedspectrum antibiotica worden vervangen door gerichte (smallere) therapie op geleide van kweekresultaten.  Vanaf oktober 2022 is de betekenis van de resultaatcategorie "I" van het antibiogram gewijzigd en "I" staat nu voor "gevoelig bij hogere blootstelling".
  • Gekend dragerschap van of infectie door multiresistente kiemen in het voorbije jaar dient steeds in rekening gebracht te worden bij keuze van de empirische therapie.
  • Het gebruik van reservemiddelen moet tot een minimum beperkt worden. Wanneer er meerdere middelen beschikbaar zijn met vergelijkbare klinische effectiviteit, worden bij de keuze voor een bepaald middel ook de effecten op resistentieontwikkeling in overweging genomen.
  • Indien u  vragen heeft kan u steeds terecht bij ons team (contact gegevens).